valpar 2 dagar gamla

valpar 17 dagar

valpar 23 dagar

valpar 30 dagar

xinta

X-ray

Xerxes

xander

valpar sju och en halv vecka på grönbete