valpar knappt ett dygn

valpar 16 dagar

valpar nästan fyra veckor

 en vakande mamma

valpar snart sex veckor